En halv­leg var nok for Brønd­by

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Brønd­by by­der ind på Superligaens tred­je­plads. Det sker ef­ter en 2- 0- sejr i Oden­se over et blod­fat­tigt OB- hold, der al­drig for­må­e­de at sæt­te sig igen­nem.

Før­ste halv­leg var en en­si­dig aff ære, hvor in­tet fun­ge­re­de for vær­ter­ne. Det gjor­de det til gen­gæld især i de før­ste 20 mi­nut­ter for gæ­ster­ne, hvor fi nt off en­sivt spil ik­ke mindst fra Riza Dur­mi­sis si­de gav po­te. Ba­ck­en og Fer­han Ha­sa­ni spar­ke­de med stor kon­se­kvens Brønd­by på en 2- 0- fø­ring, og selv om OB kom frem til min­dre chan­cer, var de blå- gu­le i to­tal kon­trol med be­gi­ven­he­der­ne.

For fj er­de gang i den­ne sæ­son måt­te Brønd­by la­de Da­ni­el Ag­ger ud­skift e i pau­sen, og de tre for­ud­gå­en­de gan­ge er det gå­et galt eft er­føl­gen­de, men den­ne gang holdt man skan­sen. OB for­søg­te at ar­bej­de sig til­ba­ge i op­gø­ret, men det blev ik­ke til me­re end en mas­se spild­te lø­be­ki­lo­me­ter, for et de­ci­de­ret tryk fi k man ik­ke etab­le­ret, før hol­det med et kvar­ter igen omsi­der fi k en de­ci­de­ret an­gri­ber på ba­nen i skik­kel­se af Thomas Dal­gaard. Det blev om­gå­en­de far­ligt, men Lukas Hra­decky var Brønd­by en god må­l­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.