Vil­la- ma­na­ger: Jeg har Eng­lands bed­ste midt­ba­ne­spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER

Le­ague- klub­ben Aston Vil­la har haft stort held med at skif­te ma­na­ger Paul Lam­bert ud med Tim Sherwood i fe­bru­ar. Bir­m­ing­ham­hol­det har ef­ter­føl­gen­de spil­let sig i FA Cup- fi­na­len, og lør­dag tog klub­ben et stort skridt i for­hold til at sik­re sig end­nu en sæ­son i lan­dets bed­ste ræk­ke ved at slå Ever­ton med 3- 2 på Vil­la Park.

var ef­ter­føl­gen­de fuld af lo­vord til si­ne ud­valg­te - og især en af Vil­la- spil­ler­ne må ha­ve få­et rø­de kin­der over Tim Sherwoods lov­pris­ning.

har ik­ke tænkt mig at over­dri­ve, men Fa­bi­an Delph - der fin­des ik­ke en bed­re midt­ba­ne­spil­ler i lan­det, « si­ger Vil­la­ma­na­ge­ren til BBC og fort­sæt­ter:

har så me­get ta­lent på så man­ge punk­ter. Han er uund­vær­lig for os. «

SHERWOOD

» JEG

» HAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.