MOURIN­HOS MAGI­SKE CHEL­SEA

José Mourin­ho har for tred­je gang ført Chel­sea til tops i Pre­mi­er Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MESTER­LIGT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk José Mourin­ho til Sky Sports Ita­li­en og Portu­gal. 1 1 3 ot­te liga­tit­ler i Eng­land, Spa­ni­en, 2

Chel­sea vandt sin fj er­de Pre­mi­er Le­agu­et­i­tel eft er ’ The Blu­es’ i går slog Crystal Pa­la­ce med 1- 0. Man­den bag suc­ces­sen, José Mourin­ho, be­skri­ver sin ny­e­ste Pre­mi­er Le­ague- tri­umf med Chel­sea som den vig­tig­ste i sin kar­ri­e­re.

» Hver ene­ste ti­tel er en kon­se­kvens af hårdt ar­bej­de. Det­te er min se­ne­ste ti­tel, så det er den vig­tig­ste, men jeg vil ha­ve en ny, « si­ger Mourin­ho til Sky Sports.

» Jeg er ro­lig, og selv­føl­ge­lig ny­der jeg det. At væ­re på top­pen af li­ga­en si­den dag et, at ta­be kun to kam­pe, at væ­re ube­sej­ret på hjem­me­ba­ne, at ha­ve en fan­ta­stisk ude­ba­ne­re­kord, at få få mål imod sig og kun væ­re ét mål fra det mest scoren­de hold ( som er Man­che­ster Ci­ty med 70 mål, red.), er fan­ta­stisk for den­ne grup­pe, « si­ger han til Sky Sports.

Gør alt det rig­ti­ge

Jo­hn Ter­ry har væ­ret en nøg­le­spil­ler for Mourin­ho i jag­ten på Pre­mi­er Le­agu­et­ro­fæ­et, og den 34- åri­ge for­svars­kap­ta­jn ro­ser sin ma­na­ger.

» Det er, hvad han kræ­ver fra al­le på en nor­mal dag. Han gør alt rig­tigt li­ge nu. Vi er på top­pen af li­ga­en, og al­le er sult­ne, « si­ger han.

BT ser her på José Mourin­hos over­leg­ne sta­ti­stik.

JOSÉ MOURIN­HO

22 TIT­LER EN TI­TEL PR. 34. KAMP MOURIN­HO HAR VUN­DET CHAM­PIONS LE­AGUE: UE­FA CUP: FA CUP: LE­AGUE CUP:

I CHEL­SEA HAR

han vun­det 135 ud af 193 Pre­mi­er Le­agu­e­kam­pe, hvil­ket gi­ver en sej­r­s­pro­cent på 70, der er det hø­je­ste for en ma­na­ger i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie. Chel­sea un­der Mourin­ho ta­ber fær­re end hver 10. kamp.

DET ER JOSÉ

LI­VER­POOL: MAN­CHE­STER CI­TY: MAN­CHE­STER UNI­TED: AR­SE­NAL: HADEMODSTANDERE: NEWCAST­LE: ASTON VIL­LA: UBE­SEJ­RET IMOD: AR­SE­NAL: WEST HAM: CHARLTON: NORWICH:

MOURIN­HO ER 100

MOURIN­HO HAR SLÅ­ET

samt­li­ge hold, han har mødt i Pre­mi­er Le­ague. Ene­ste ne­der­lag på Stam­ford Brid­ge var mod Sun­der­land sid­ste sæ­son.

Mourin­hos sta­ti­stik mod de an­dre top­hold, der har sik­ret Chel­sea det en­gel­ske mester­skab i år: 8 sej­re, 1 uaf­gjort, 1 ne­der­lagt 6 sej­re, 3 uaf­gjort, 1 ne­der­lag

5 sej­re, 4 uaf­gjor­te, 1 ne­der­lag 4 sej­re, 6 uaf­gjor­te, 0 ne­der­lag 5 sej­re, 2 uaf­gjor­te, 3 ne­der­lag

5 sej­re, 4 uaf­gjor­te, 2 ne­der­lag 4 sej­re, 6 uaf­gjor­te, 0 ne­der­lag 7 sej­re, 1 uaf­gjort, 0 ne­der­lag 5 sej­re, 1 uaf­gjort, 0 ne­der­lag 3 sej­re, 1 uaf­gjort, 0 ne­der­lag

pro­cent mod føl­gen­de hold: Port­s­mouth, Hull, Wi­gan, Car­diff , Swan­sea, Lei­ce­ster Ci­ty ,

Qu­e­ens Park Ran­gers, Wat­ford, Sh­ef­fi eld Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.