BOKSEKONGEN

Floyd Maywe­at­her hyl­des eft er sej­ren over Man­ny Pa­cqui­ao som den ul­ti­ma­tivt bed­ste bok­ser i ny­e­re tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAS­SE Da­ni­el Re­mar

til Mi­ke Ty­sons dom over Maywe­at­hers kar­ri­e­re.

» Han er den bed­ste bok­ser i vo­res ge­ne­ra­tion. «

Kun po­pu­lær i rin­gen

I hyl­de­sten af Floyd Maywe­at­her er det dog vig­tigt at få med, at det ik­ke er men­ne­sket bag bok­se­ren, som nu til­jub­les som den stør­ste. Skan­da­ler­ne uden for rin­gen, fængsels­dom­men for vold mod eks­kæ­re­sten og hans ego­cen­tri­ske væ­re­må­de ka­ster fort­sat en lang skyg­ge over Floyd Maywe­at­her. Og vil for­ment­lig al­tid gø­re det.

Det var til­sku­er­nes pift en og buhråb sta­dig et be­vis på, selv­om Floyd Maywe­at­her li­ge hav­de gi­vet dem en bok­se­op­vis­ning i ver­dens­klas­se mod en klas­se­mod­stan­der. Ry­et som ’ The Bad Guy’ slip­per han al­drig af med.

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.