Dob­belt EM- guld til René Hol­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KA­JAK jepp@ spor­ten. dk

Den dan­ske ka­ja­kro­er René Hol­ten Poul­sen vandt sin an­den EM- guld­me­dal­je i går, da han i en­er­ka­jak kryd­se­de 5.000 me­ter først i ti­den 20.01,65 mi­nut­ter.

Han var lidt over halvan­det se­kund hur­ti­ge­re end ty­ske­ren Max Hoff, der vandt sølv.

» Det var et su­per løb, hvor jeg ro­e­de mig i front i star­ten med Hoff jag­ten­de mig, « si­ger René Hol­ten Poul­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Styr på kon­kur­ren­ten

» Jeg fik Hoff og Marko To­mi­ce­vic til at ta­ge del i slæ­bet i front, og jeg lag­de mig i front de sid­ste 1.000 me­ter, og så sat­te jeg ham, ef­ter han var kom­met op igen. Jeg kun­ne godt mær­ke, at han var helt fær­dig, « si­ger dan­ske­ren.

27- åri­ge René Hol­ten Poul­sen vandt tid­li­ge­re i går guld i 500 me­ter en­er­ka­jak, og lør­dag vandt dan­ske­ren sølv i 1.000 me­ter en­er­ka­jak.

» Nu har jeg og­så prø­vet at vin­de guld på 5.000 me­ter, og selv om det ik­ke er min pri­mæ­re di­stan­ce, er det al­tid sjovt at vin­de over nog­le af de bed­ste ka­ja­kro­e­re i ver­den, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Jep­pe Pe­der­sen

Me­dal­je­regn

Der­med har René Hol­ten Poul­sen vun­det tre me­dal­jer ved EM i Ra­ci­ce i Slove­ni­en.

Det var den dan­ske ro­ers sjet­te eu­ro­pa­mester­skab i kar­ri­e­ren, og det var sam­ti­dig hans EM- me­dal­je num­mer 15.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.