FCK er stor po­kal­fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Med mester­ska­bet ude af sy­ne er det re­elt set kun en po­kal­tri­umf, der kan red­de FC Kø­ben­havns sæ­son. Men skal man tro book­ma­ker­ne, får hol­det ik­ke de sto­re pro­ble­mer med at løft e tro­fæ­et, når fi na­len er spil­let Kri­sti Him­mel­fart­s­dag mod FC Vestsjæl­land.

Dan­ske Spil lig­ger så­le­des i 1,30 på po­kal­tri­umf til FCK, mens book­ma­ke­ren Bets­a­fe er end­nu me­re ud­talt og blot har 1,20 på FCK- ge­vinst i po­kal­fi na­len mod 4,50 på, at FCV lø­ber med po­ka­len.

» FC Vestsjæl­land er godt nok be­gyndt at vi­se tæn­der eft er en elen­dig start på for­å­ret, men vi har sta­dig me­get svært ved at se hol­det vin­de po­ka­len. Det er som be­kendt på ude­ba­ne, og selv om bil­let­ter­ne er delt li­ge­ligt til en fi na­le, vil det al­li­ge­vel fø­les som en hjem­me­ba­ne for FCK, som trods alt og­så har no­get me­re klas­se, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.