1,58

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ga­la­ta­s­a­ray har en uhy­re stærk off en­siv, hvor lands­holds­an­gri­ber­ne Bu­rak Yil­maz og Umut Bulut sam­men med Wes­ley Snei­j­der har sco­ret 32 liga­mål. Snei­j­der er til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, men gæ­ster­ne mang­ler Fe­lipe Me­lo og Au­re­li­en Ched­jou på sam­me kon­to i de­fen­si­ven og har kun holdt nul­let en gang i de sid­ste 10 liga­kam­pe. Aksahir lig­ger i mid­ten af ræk­ken og kan spil­le gan­ske frit, så her lug­ter det af off en­siv fod­bold fra beg­ge mand­ska­ber med scor­in­ger fra beg­ge si­der, præ­cis som da Ga­la­ta­s­a­ray vandt 2- 1 i det om­vend­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.