3,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hull vir­ker til at ha­ve ramt for­men på det rig­ti­ge tids­punkt. Se­ne­st slog man Li­ver­pool, men her gæl­der det så det mest formstær­ke hold i Pre­mi­er Le­ague - og her kun­ne det snildt en­de uden vin­der. Hull vil gan­ske gi­vet me­get ger­ne sæl­ge op­gø­ret for uaf­gjort, og spørgs­må­let er, om ik­ke Ar­se­nal og­så le­ver fi nt med det re­sul­tat. Ud­over ude­kam­pen mod Man. Uni­ted lig­ner det rent bord i tre på pa­pi­ret gan­ske over­kom­me­li­ge hjem­me­kam­pe, mens den pri­mæ­re sølv­kon­kur­rent Man. Ci­ty har et svæ­re­re slut­pro­gram. Prøv et frækt kryds.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.