2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stort bund­brag i Tyr­ki­ets næst­bed­ste ræk­ke, hvor hjem­me­hol­det fra Buc­a­spor ind­ta­ger den sid­ste nedryk­nings­plads et po­int eft er mod­stan­der­ne fra Ma­nis­a­spor. Der re­ste­rer tre spil­ler­un­der eft er aft enens op­gør, så en af­ven­ten­de start lig­ger i kor­te­ne med kam­pens sto­re be­ty dning in men­te. I for­vej­en er Ma­nis­a­spor gå­et til pau­se med uaf­gjort i he­le 10 ud af 15 ude­kam­pe, mens Buc­a­spor kun har sco­ret mod prü­gelk­na­ben Or­duspor i lø­bet af de sid­ste seks kam­pe. Gan­ske glim­ren­de be­ta­ling på, at de før­ste 45 mi­nut­ter en­der uden en vin­der.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.