’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Skaarup, retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

Straff en skal stå mål med det, der er sket

13. maj . An­kla­ger Thomas Ste­en­sen fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti har ned­lagt på­stand om en fængsels­straf og en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet. Hø­jeste­ret har dog i fl ere af­gø­rel­ser slå­et fast, at ud­gangs­punk­tet i sa­ger om uagt­somt mand­drab i tra­fi kken er bø­de­straf.

» Jeg vil ta­ge det op med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.