Min­dre off ent­lig sek­tor

BT - - DEBAT - DANSK FOL­KE­PAR­TI Hø­je Taa­strup

Martin Let­han Al­bre­cht­sen

Dansk Fol­ke­par­ti har igang­s­at kampag­nen ’ Du ved, hvad vi står for’. Det kan man som så­dan kun gi­ve dem ret i. Dansk Fol­ke­par­ti står for en min­dre off ent­lig sek­tor og skat­te­ned­sæt­tel­se til de ri­ge­ste. Det vi­ste de op igen­nem 00er­ne, og det vi­ser DFs tid­li­ge­re prin­cip­pro­gram­mer og­så, hvor de ek­sem­pel­vis i 1997 skri­ver ’ Ind­komstskat­ten ned­sæt­tes kraft igt, idet Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker et højt skat­te­frit bund­fradrag. Her­u­d­over be­ta­les en re­alskat på 30 pct. på al over­sky­den­de ind­komst.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.