5. maj var en glæ­dens dag – og en af de blo­dig­ste da­ge i Dan­mark

BT - - DEBAT -

Fem års tysk be­sæt­tel­se slut­te­de med glæ­de og dra­ma. Kend­te og ukend­te dan­ske­re for­tæl­ler om et af de gla­de­ste, men og­så et af de blo­dig­ste døgn i dan­marks­hi­sto­ri­en. Ti­tu­sin­der af be­gej­stre­de dan­ske­re gik på ga­der­ne i en lyk­kerus, men sam­ti­dig var der vold­som­me sky­de­ri­er mel­lem mod­stands­folk og ty­sker­hånd­lan­ge­re, og tu­sin­der blev an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.