End­nu et løft ebrud

BT - - DEBAT -

I det nedskrev­ne grund­lag for SRSF- re­ge­rin­gen fra 2011 blev der op­stil­let ni cen­tra­le mål. Ét af dem ly­der: ’ Re­ge­rin­gen læg­ger vægt på at be­græn­se ulig­he­den. Re­ge­rin­gen vil må­les på at mind­ske fat­tig­dom­men.’ I dag kan det kon­sta­te­res, at Hel­le Thor­ning og co. har end­nu et løft ebrud på samvit­tig­he­den. For ulig­he­den er ik­ke ble­vet min­dre. Tvær­ti­mod. Den er vok­set ek­la­ta­nt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.