Den 4. maj er nu­tids­hi­sto­rie

BT - - DEBAT -

Den for­kætre­de sam­ar­bejds­po­li­tik bi­drog væ­sent­lig til, at vi slap nå­digt gen­nem fem års be­sæt­tel­se, for­di kri­gen stop­pe­de så hel­digt uden for vo­res dør med bri­ter­ne på dør­trin­net. (...) Dis­se per­spek­ti­ver og di­lem­ma­er er vig­ti­ge at for­hol­de sig til. De er nu­tids­hi­sto­rie og uden let­te svar. Der­for er den 4. maj in­gen tom min­de­dag 70 år eft er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.