TE STO­RE PLAN

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Jan Fog over­lod ik­ke me­get til til­fæl­dig­he­der­ne – stra­te­gisk til det sid­ste.

Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Der er ar­bej­det hur­tigt med bo­et ef­ter Jan Fog, som blev bi­sat fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke lør­dag for­mid­dag. På bil­le­det ses Char­lot­te Juul med sort hat.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Jan Fog og Char­lot­te Juul kun­ne mo­re sig på fe­rie, men se­ne­re fik for­hol­det og­så en prak­tisk ka­rak­ter.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.