50 gri­se om­kom ved ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

SVI­NE- MAS­SA­KRE

En gri­se­trans­port foru­lyk­ke­de i går for­mid­dag ved om­fart­s­vej­en ved Sla­gel­se. 50 af de 200 gri­se om bord på bi­len om­kom ved ulyk­ken, op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Po­li­ti­et fik hjælp fra lo­ka­le land­mænd til at ind­fan­ge og af­li­ve de kvæ­ste­de gri­se. Her­ef­ter blev de le­ven­de gri­se kørt vi­de­re til slagt­ning, op­ly­ser po­li­ti­et.

» De lo­ka­le land­mænd var me­get hjælp­som­me og skal ha­ve stor tak, « si­ger vagt­chef Tom Sty­siek fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Det er end­nu uvist, hvad der var år­sag til ulyk­ken.

BNB

En gri­se­trans­port væl­te­de i går på en om­fart­s­vej ved Sla­gel­se tæt ved til­kør­sel 40 til mo­tor­vej­en mod Kø­ben­havn. Cir­ka 200 slag­tesvin be­fandt sig i trans­por­ten fra Da­nish Crown. Fo­to: René Lind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.