DMI vars­ler sky­brud i dag

BT - - NYHEDER -

Der er ri­si­ko for sky­brud i sto­re de­le af lan­det i dag. Det op­ly­ser Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI). Sky­brud­de­ne kan ram­me Vest- og Sydsjæl­land, Lol­land- Fal­ster, Fyn, Kø­ben­havn, Nord­s­jæl­land, Syd- og Søn­derjyl­land, Østjyl­land, Her­ning, Ikast- Bran­de, Vi­borg og Ring­kø­bing- Skjern. Sky­brud­de­ne kan ind­træf­fe mel­lem kl. 15.00- 23.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.