’’ Hver gang et men­ne­ske bli­ver sat på ga­den, er det en so­ci­al ka­ta­stro­fe. Men når vi nu kan se, at me­re end hver fjer­de kom­mu­ne har fle­re ud­sæt­tel­ser, end de bur­de, så sy­nes jeg, vi må ta­ge hin­an­den i ed på, at der skal stram­mes op

BT - - NYHEDER -

Car­sten Han­sen ( S), mi­ni­ster for

by, bo­lig og land­di­strik­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.