DSB- tog uden hjer­testar­te­re

BT - - NYHEDER -

Det er sta­dig ik­ke mu­ligt at få hjælp af en hjer­testar­ter, hvis du el­ler en an­den midt på en tog­tur bli­ver ramt af et hjer­te­stop. Det var el­lers pla­nen, at der skul­le in­stal­le­res en hjer­testar­ter i al­le DSB- to­ge­ne for me­re end et år si­den, men en ræk­ke sik­ker­heds­mæs­si­ge hen­syn har for­sin­ket pro­ces­sen. Det skri­ver dr. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.