ROY­AL TAK­NEM­ME­LIG­HED

BT - - FRIE I 70 ÅR -

Dron­ning Mar­gret­he blev født blot syv da­ge ef­ter, at ty­sker­ne be­sat­te Dan­mark i april 1940. I går fejre­de hun sam­men med 4- 5.000 an­dre dan­ske­re 70- års ju­bilæ­et for be­fri­el­sen. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.