ME­XI­CO

BT - - NYHEDER -

Tre per­so­ner har man­dag dansk tid mi­stet li­vet som føl­ge af sto­re bøl­ger langs ky­sten mel­lem Chile og Me­xi­co. Fle­re hund­re­de er ble­vet evaku­e­ret, og fl ere per­so­ner sav­nes fort­sat, skri­ver news24. I Pa­na­ma druk­ne­de en per­son i de vold­som­me bøl­ger, mens én mi­ste­de li­vet på stran­den i den me­xi­can­ske by Aca­pulco. Den tred­je per­son druk­ne­de i den chi­len­ske by Val­pa­ra­iso. Bøl­ger­ne har be­ska­di­get man­ge hu­se langs ky­sten, og de me­xi­can­ske myn­dig­he­der vars­ler, at der de kom­men­de da­ge kan kom­me fl ere kraft ige bøl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.