NE­PAL

BT - - NYHEDER -

Mo­unt Eve­rest er sta­dig ver­dens hø­je­ste bjerg, men det om­fat­ten­de jord­s­kælv, som ram­te Ne­pal for­le­den, har få­et gi­gan­ten til at skrum­pe en smu­le. Det skri­ver Li­veSci­en­ce. Nye sa­tel­lit- bil­le­der vi­ser, at bjer­get er skrum­pet med præ­cis 2,8 cen­ti­me­ter. Mo­unt Eve­rest er 8.850 me­ter højt. Jord­s­kæl­vet har ind­til vi­de­re ko­stet fl ere end 7.000 per­so­ner li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.