USA

BT - - NYHEDER -

De 60- åri­ge Car­ly Fi­o­r­i­na går ind i kaplø­bet om at bli­ve re­pu­bli­kansk præ­si­dent­kan­di­dat, skri­ver Reu­ters. Car­ly Fi­o­r­i­na har tid­li­ge­re væ­ret di­rek­tør for virk­som­he­den Hewlet­tPa­ck­ard Com­pa­ny ( HP). I 2010 stil­le­de hun op som re­pu­bli­kansk kan­di­dat til Se­na­tet uden at bli­ve valgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.