Over­våg­ning

BT - - NYHEDER -

De Ra­di­ka­le:

Da Mor­ten Øster­gaard var skat­te­mi­ni­ster, ned­lag­de han den kon­tro­ver­si­el­le slad­re­tje­ne­ste hos Skat, hvor bor­ge­re kan an­gi­ve hin­an­den.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne:

Da so­ci­al­de­mo­kra­ten Ben­ny En­gel­bre­cht blev skat­te­mi­ni­ster, ge­ne­tab­le­re­de han den di­gi­ta­le mel­de­tje­ne­ste, så bor­ger­ne igen kan an­gi­ve hin­an­den ano­nymt. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

De Ra­di­ka­le:

EU skal fordele asylan­sø­ger­ne imel­lem lan­de­ne, så Dan­mark kan af­hjæl­pe asyl- pres­set på de sy­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de.

EU skal ik­ke blan­de sig i den dan­ske asyl­lov­giv­ning.

Fo­to: Bax Lind­hardt.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.