Ter­r­o­ri­ster

BT - - NYHEDER -

De Ra­di­ka­le:

Går ik­ke ind for, at dan­ske ISkri­ge­re, der ta­ger til Sy­ri­en for at kæm­pe, bør kun­ne døm­mes for lands­for­ræ­de­ri.

Dan­ske IS- kri­ge­re skal iføl­ge ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen kun­ne an­kla­ges og døm­mes for lands­for­ræ­de­ri.

Fo­to: Bu­lent Ki­lic/ Scan­pix.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.