Dag­pen­gere­form

BT - - NYHEDER -

De Ra­di­ka­le:

De Ra­di­ka­le me­ner, at det nu­væ­ren­de sy­stem med to års dag­pen­ge­ret og et års genop­tje­ning er ri­me­ligt.

Se­ne­st har stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt i for­bin­del­se med si­ne 1. maj ta­ler åb­net op for, at genop­tje­nings­kra­vet på et år skal nytæn­kes. Fo­to: Tor­ben

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.