Kvo­te­fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

De Ra­di­ka­le:

Er åb­ne for at dis­ku­te­re, om Dan­mark skal mod­ta­ge fle­re kvo­te­flygt­nin­ge, som blandt an­det den sven­ske EU- kom­mis­sær Cecilia Malm­ström har op­for­dret Dan­mark til at gø­re.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne:

Fle­re kvo­te­flygt­nin­ge blev i au­gust sid­ste år af­vist af da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.