’’

BT - - KULTUR -

I det­te øje­blik med­del­es det, at Montg­o­me­ry har op­lyst, at de ty­ske trop­per i Hol­land, Nord­ve­st­tys­kland og i Dan­mark har over­gi­vet sig

Det næ­sten nye te­a­ter­styk­ke ’ Be­sæt­tel­se’ hand­ler om rets­op­gø­ret umid­del­bart ef­ter be­fri­el­sen mod aar­hu­si­an­ske Gret­he Bartram, der an­gav alt og al­le un­der kri­gen.

Ab­strak­te kunst­ne­re som As­ger Jorn, Egill Ja­cob­sen, Ej­ler Bil­le og El­se Al­felt var ak­ti­ve un­der kri­gen. F. eks. og­så Wil­helm Fred­die og Hen­ry He­erup var blandt man­ge ak­ti­ve dan­ske kunst­ne­re un­der kri­gen.

He­erups ma­le­ri ’ Dan­marks be­fri­el­se’ ind­kaps­ler og vi­ser glæ­des­ru­sen i de ka­rak­te­ri­sti­ske stær­ke far­ver, da nyhe­den blev mod­ta­get ved de dan­ske krysta­lap­pa­ra­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.