Dan­mark

BT - - KULTUR -

MU­SIK

San­gen ’ Dan­mark frit ( en lær­ke let­ted)’ er et godt ek­sem­pel på, at selv den ke­de­lig­ste jour­na­li­sti­ske op­ga­ve kan fø­re til no­get stort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.