Ed­de­les det...

BT - - KULTUR -

3. Ky­go

Sto­le the show

Dan­marks be­fri­el­se, 1945. ( c) Hen­ry He­erup/ bil­led­kunst. dk. Ma­le­ri­et ejes i dag af Born­holms Kunstmuseum.

Martin Pe­ter­sens bog ’ Med il­den i ryg­gen’ hand­ler om ti­den umid­del­bart ef­ter be­fri­el­sen, hvor ty­ske­re i Dan­mark blev for­fulgt.

Den aar­hu­si­an­ske stik­ker Gret­he Bartram var ho­ved­fi­gu­ren i te­a­ter­styk­ket ’ Be­sæt­tel­se’.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.