Krigs­bø­ger

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Far from the Madding... ’ Den usyn­li­ge hær’

BØ­GER

Eft er be­fri­el­sen vrim­le­de det frem med ro­ma­ner, sku­e­spil og fi lm. Langt det me­ste hand­ler om ’ de fem for­ban­de­de år’ - uden at kom­me ind på el­ler gå i dyb­den med be­fri­el­sen. Her er nog­le ek­semp­ler:

Knud Søn­der­by:

Ro­bert Fi­sker:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.