24 OG FÆR­DIG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ALT FOR TID­LIGT

Ni­els O. Han­sen

An­dreas Laud­rup har sagt stop som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, og der­med slut­ter en kar­ri­e­re, der al­drig blev så stor, som han selv og man­ge an­dre hav­de hå­bet på. Med ef­ter­nav­net Laud­rup var der sto­re for­vent­nin­ger til An­dreas. Der var håb. Men der var og­så pres.

Hans far­far er L Fin­ni g e Laud­rup – en af de fi­ne­stef r a tek­ni­ke­re, Dan­mark h noa n gen­sin­de har haft. v Fa­dea r ren er Mi­cha­el Laud­rup – i man­ges øj­ne den al­ler­bed­ste dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de med en kar­ri­e­re i klub­ber som La­zio, Ju­ven­tus, FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid.

On­k­len er Bri­an Laud­rup, tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster, og og­så en af Dan­marks bed­ste fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de – må­ske den al­ler­dyg­tig­ste, når det kom til oplæg til mål.

An­dreas Retz Laud­rup er født 10. novem­ber 1990 i Bar­ce­lo­na som det æld­ste barn af Siw Retz og Mi­cha­el Laud­rup. Han har en halv­bror, Mads, som er Mi­cha­el Laud­rups æld­ste søn. Ham fik Mi­cha­el Laud­rup med Tina Tu­nøe, mens par­ret bo­e­de i Ita­li­en.

An­dreas Laud­rup har og­så en lil­le­sø­ster, Re­bec­ca Laud­rup, som er tre år yn­gre end sin sto­re­bror.

Selv­om han valg­te at si­ge stop al­le­re­de som 24- årig, nå­e­de An­dreas Laud­rup vidt om­kring.

Li­ge fra han var helt lil­le, har An­dreas Laud­rup væ­ret i of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys p. g. a. hans far og fa­mi­li­ens ef­ter­navn. Her ses han sam­men med Mi­cha­el Laud­rup, ef­ter at Mi­cha­el af Dan­ske Ci­vilø­ko­no­mer blev kå­ret til Årets Dan­sker 1994. Det var det år, hvor FC Bar­ce­lo­na med Mi­cha­el Laud­rup som ho­ved­rol­le- in­de­ha­ver vandt det span­ske mester­skab for fjer­de år i træk. Fo­to: Pal­le He­de­mann

piquet@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.