’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Riza Dur­mi­si

Nu har jeg prø­vet ik­ke at spil­le i syv- ot­te kam­pe, og det har jeg ik­ke lyst til igen

Den 21- åri­ge kant­spil­ler for­kla­rer, at hol­dets tre sto­re og er­far­ne pro­fi­ler, Da­ni­el Ag­ger, Jo­han El­man­der og ik­ke mindst Thomas Ka­h­len­berg har væ­ret sto­re støt­ter, mens han har sid­det på bæn­ken.

» Jeg har talt me­get med fle­re af de æl­dre spil­le­re om min si­tu­a­tion, og jeg har spar­ret me­get med Thomas Ka­h­len­berg om he­le ti­den at hol­de sig skarp. Han har prø­vet det før og ved, at det li­ge plud­se­lig går stærkt fra at sid­de på tri­bu­nen og så væ­re på ba­nen. Det sam­me har jeg snak­ket med Da­ni­el Ag­ger og Jo­han El­man­der om. «

Før­ste gang

» Det er før­ste gang, at jeg prø­ver at væ­re fast mand i halvan­det år og så bli­ve bæn­ket. Ud over de før­ste to­tre kam­pe sy­nes jeg ik­ke, at det har på­vir­ket mig men­talt, at jeg ik­ke har spil­let. Jeg kan kun pe­ge på mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.