’’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Til­lyk­ke med re­kor­den, dren­ge. Så stærkt som I har spil­let i den­ne sæ­son, fortje­ner I at kom­me i hi­sto­ri­ebø­ger­ne FCM- træ­nerG­len Rid­ders­holm til si­ne spil­le­re eft er

sej­ren

» Egent­lig si­ger re­kor­der mig ik­ke spe­ci­elt me­get, og at vi i det­te ka­len­der­år nu er Eu­ro­pas bed­ste hjem­me­hold er en bi­ting. Det, der for al­vor gør mig glad, er de ene­stå­en­de præ­sta­tio­ner, som spil­ler­ne har le­ve­ret i den­ne sæ­son. Vi rå­der alt­så over et af de bed­ste hold, dansk fod­bold har fo­stret de se­ne­ste år, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

Til gen­gæld var hans træ­n­er­kol­le­ga i Ran­ders FC, eng­læn­de­ren Co­lid Todd, alt an­det end til­freds eft er kam­pen.

» Jeg fø­ler med dom­me­ren ( Jakob Kehlet, red.). Hans be­slut­ning om først at ud­vi­se Mikael Is­hak var kor­rekt. Til gen­gæld vur­de­re­de han for­kert, da han se­ne­re valg­te at gi­ve Kasper Fi­sker et rødt kort. Al­le der ken­der ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.