Top­hol­det vin­der dra­ma

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FCM er fort­sat ube­sej­ret på hjem­me­ba­ne i den­ne Su­per­liga­sæ­son. For øj­ne­ne af 9.039 til­sku­e­re vandt de 5- 2 over Ran­ders FC, og kon­so­li­de­re­de der­med sin før­ste­plads 12 po­int for­an FC Kø­ben­havn.

Hjem­me­hol­det ind­led­te den be­gi­ven­heds­ri­ge og dra­ma­ti­ske kamp bedst, og kom for­an 1- 0 i det 20. mi­nut på ho­ved­stød af Pet­ter An­der­s­son eft er et hjør­ne­s­park fra Jakob Poul­sen.

Men selv­om FCM sad to­talt på ran­d­ru­si­a­ner­ne, lyk­ke­des det ik­ke de­sto min­dre for træ­ner Co­lin Tod­ds trop­per et kvar­ter før pau­sen at ud­lig­ne til 1- 1:

Eft er­føl­gen­de vir­ke­de hjem­me­hol­dets spil­le­re en anel­se ry­stet. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det ik­ke for Ran­ders FC at fast­hol­de do­mi­ni­nan­sen, da først Mikael Is­hak og der­næst Kasper Fi­sker blev ud­vist.

FCM ud­nyt­te­de si­tu­a­tio­nen op­ti­malt, og med tre fuld­træff ere af Mor­ten Ras­mus­sen samt en en­kelt af Syl­ve­ster Ig­bo­un eft er pau­sen blev sej­ren spil­let sten­sik­kert i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.