OLI­VER SKAL U ’’

Det dan­ske stor­ta­lent Oli­ver Bjor­k­strand lan­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­STÆRK­NING Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Kim Pe­der­sen

Er Oli­ver frisk oven på tu­ren fra USA, er der en god chan­ce for, at han kan spil­le

VM I OSTRA­VA, TJEK­KI­ET Kamp­start: 16.15. Vi­ses på TV2 Sport

Oli­ver Bjor­k­strand får travlt, når han i mor­gen kl. 14 lan­der i Ka­towi­ce.

Lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen, hå­ber at få ham med i kam­pen mod Rusland kl. 16.15.

» Det ta­ger en ti­me at kø­re fra den pol­ske luft havn til Ostra­va. Er Oli­ver frisk oven på tu­ren fra USA, er der en god chan­ce for, at han kan spil­le. Hvor­for ik­ke, « si­ger Kim Pe­der­sen.

Det 20- åri­ge su­per­ta­lent blev VM- klar, da hans klub, Port­land Win­ter­hawks, nat­ten til i går dansk tid blev slå­et ud af WHLs slut­spil.

Han har læn­ge drømt om at spil­le for Dan­mark, og Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets, som draft ede ham i tred­je run­de i 2013, gav promp­te grønt lys.

Oli­ver Bjor­k­strand kan al­le­re­de næ­ste sæ­son få de­but i NHL, og så vil det ik­ke ska­de med lidt er­fa­ring på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau i en VM- tur­ne­ring.

En må­l­far­lig her­re

I den­ne sæ­son la­ve­de han svim­len­de 143 po­int ( 76 mål og 67 ssist) i 75 WHL- kam­pe.

Land­stræ­ner Jan­ne Karls­son be­teg­ner ham som en af de mest frem­træ­den­de ju­ni­o­r­spil­le­re i ver­den og glæ­der sig til at se ham i Ostra­va.

Oli­ver Bjor­k­strand ( tv.) stø­der til VMtrup­pen kort før kam­pen mod Rusland i mor­gen, og han kan me­get vel få spil­le­tid, hvis han er frisk ef­ter den lan­ge rej­se fra USA. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.