UD OVER ISEN ’’

To ti­mer in­den kam­pen mod Rusland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan­ne Karls­son

» Oli­ver er en mo­der­ne ho­ck­ey­ty­pe med et hø­j­eks­plo­sivt skøjte­løb og må­l­næ­se, « si­ger han.

Jan­ne Karls­son vil ik­ke af­slø­re hvil­ken kæ­de, den nye dreng i klas­sen skal spil­le i.

» Jeg har en idé med ham, « ly­der sva­ret.

En mu­lig­hed er at la­de ham spil­le med sin sto­re­bror, Pa­tri­ck. Brød­re­ne har tid­li­ge­re spil­let sam­men på U20lands­hol­det og i Her­ning Blue I de dø­en­de se­kun­der mod Fox . Fin­land fi k Pa­tri­ck Bjor­ks

» Det er su­per­fedt, at Oli­trand et hårdt skud over høj­re ver kom­mer. Jeg har ik­ke talt fod. Rønt­gen­bil­le­der­ne vi­ste med ham, mens vi har væ­ret i Ostra­va, men el­lers ta­ler jeg med ham lø­ben­de. Vi har set frem til at skul­le spil­le VM sam­men, « si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

Brød­re­nes far, Graz- træ­ne­ren Todd Bjor­k­strand, er i Ostra­va ind­til i mor­gen.

» Nu æn­drer han må­ske bil­let­ten, « ler Pa­tri­ck.

Pa­tri­ck klar til kamp

Pl. Hold

K

V OV OT T ik­ke no­get brud, men fo­den er hæ­vet og øm.

Han træ­ne­de i går for­mid­dag og er klar til da­gens nøg-

Mål

P

Oli­ver er en mo­der­ne ho­ck­eyty pe med et hø­j­eks­plo­sivt skøjte­løb og må­l­næ­se

le­kamp mod Hvi­derusland.

Oli­ver Bjor­k­strand er må­ske ik­ke den ene­ste, der sup­ple­rer VM- trup­pen. Ta­ber Mon­tre­al Ca­na­di­ens de to ude­kam­pe mod Tampa Bay Ligh­t­ning, er Lars El­lers NHL­sæ­son slut nat­ten til fre­dag dansk tid, og Dan­mark spil­ler den af­slut­ten­de VM- kamp mod Slove­ni­en man­dag af­ten.

» Vi reg­ner ik­ke med no­get, men har en åben plads til Lars, « si­ger Kim Pe­der­sen.

OV: Vin­der i over­tid ( et ek­stra po­int). OT: Ta­ber i over­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.