Woz­ni­a­cki tæ­ver sig vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­LE­GEN Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er klar til tred­je run­de i WTA- tur­ne­rin­gen i Madrid ef­ter en sik­ker sejr over den ame­ri­kan­ske kva­li­fi­ka­tions­spil­ler Chri­sti­na McHa­le.

Den dan­ske ten­nis­stjer­nes sejr lød på 7- 5, 6- 0 ef­ter præ­cis halvan­den ti­mes spil, og hun fort­sæt­ter der­med de go­de tak­ter, der se­ne­st send­te hen­de i fi­na­len i WTA- tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art.

In­den gårs­da­gens mø­de hav­de de to spil­le­re mødt hin­an­den fi­re gan­ge – to gan­ge hav­de Ca­ro­li­ne sej­ret, og to gan­ge var det ble­vet til ame­ri­kansk ge­vinst. Gårs­da­gens kamp i Madrid var i øv­rigt spil­ler­nes før­ste grus­mø­de.

Woz­ni­a­cki var på hæ­le­ne i langt stør­ste­delen af før­ste sæt. Dan­ske­ren hav­de sto­re pro­ble­mer med at fin­de ryt­men, og især ser­ven var en ud­for­dring for hen­de. McHa­le var for­an 4- 2, in­den fem­te­se­e­de­de Woz­ni­a­cki fandt ni­veau­et frem.

Og så gik det el­lers stærkt. Den dan­ske ten­nis­dar­ling vandt fem af de ef­ter­føl­gen­de seks par­ti­er og vandt sæt­tet med 7- 5.

Klas­se­for­skel

I kam­pens an­det sæt var der ta­le om klas­se­for­skel. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der for en må­ned si­den an­sat­te den tid­li­ge­re grus­spe­ci­a­list Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio som ny træ­ner, bol­tre­de sig som en fisk i van­det på det rø­de grus. Ef­ter 24 mi­nut­ter var sæt­tet sik­ret med 6- 0.

Woz­nai­cki slog i før­ste run­de au­stral­ske Jar­mila Ga­j­do­sova med 6- 3, 6- 0.

I tur­ne­rin­gens tred­je run­de ven­ter Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is go­de ve­nin­de Ag­nieszka Radwańska fra Po­len. Dan­ske­ren fø­rer den ind­byr­des du­el mod ver­dens num­mer ni med 7- 4.

Tur­ne­rin­gen i Madrid fun­ge­rer sam­men med den kom­men­de WTA- tur­ne­ring i Rom som op­varm­ning til som­me­rens ab­so­lut­te grus­høj­de­punkt – Grand Slam- tur­ne­rin­gen French Open.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fort­sæt­ter de go­de tak­ter på grus, og spil­le­de sig i går i tred­je run­de i Madrid med en sejr over Chri­sti­na McHa­le. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.