’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Le­del­sen i Lyng­by

Vi må kon­sta­te­re, at for­å­ret har væ­ret en ka­ta­stro­fe rent sport­s­ligt, og vi har ta­get kon­se­kven­sen af det­te i dag ( i går, red.)

Bal­le­den ud­sprang af en sponsor­tur til Madrid, hvor Hel­lerup Fi­nans og Tor­ben Jensen var for­tør­net over, at per­so­ner fra den for­hen­væ­ren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.