’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Vi en­der må­ske med at skul­le sco­re to mål på én en­kelt chan­ce

Sta­ti­stik­ken er da og­så imod Augs­burg, som har tabt ot­te af de sid­ste ni op­gør mod Bay­ern Mün­chen. Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og hold­kam­me­ra­ter­ne kan dog hå­be på, at Bay­ern vil ha­ve stør­re fo­kus på de­res op­gør mod Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague- se­mi­fi­na­ler­ne end på Bun­des­liga- kam­pen, da sydty­sker­ne al­le­re­de har gen­vun­det det ty­ske mester­skab.

Og trods ud­sig­ten til en me­get van­ske­lig kamp har Højb­jerg da og­så op­ti­mis­men i be­hold.

» Augs­burg har gjort det før, så hvor­for ik­ke igen? « spør­ger Højb­jerg med hen­vis­ning til, at Augs­burg be­sej­re­de Bay­ern Mün­chen i sid­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.