DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK DS PUL­JE 2, KLOK­KEN 18: 45 LEDØJE/ SMØRUM VIN­DER KAM­PEN

FC Vestsjæl­land ser ud til at ha­ve gen­fun­det for­men i Su­per­liga­en med sej­re i tre af de se­ne­ste fem kam­pe. Spørgs­må­let er ba­re, om FC Vestsjæl­land har sat slut­spur­ten ind for sent, el­ler om de kan la­ve en sen­sa­tio­nel red­nings­ak­tion og sik­re sig end­nu en sæ­son i Su­per­liga­en.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, er der sta­dig in­gen tvivl. Trods blot tre po­int op til Es­b­jerg, så gi­ver FCV- nedryk­ning blot od­ds 1,14 hos Dan­ske Spil og 1,10 hos Ti­pi­co.

» FC Vestsjæl­land vir­ker til at ha­ve få­et mo­men­tum og tro på tin­ge­ne med sej­re i de se­ne­ste Su­per­liga­kam­pe. Omvendt har Es­b­jerg nu un­der­præ­ste­ret gen­nem læn­ge­re tid, men på trods af det­te an­ser vi det for hø­jest us­and­syn­ligt, at ve­stjy­der­ne ryk­ker ud af Su­per­liga­en i den­ne sæ­son, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.