2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ju­ven­tus an­greb beg­ge kvart­fi na­le­kam­pe mod Mo­na­co med en om­hyg­ge­lig de­fen­siv, og den ten­dens æn­drer sig næp­pe når en af ver­dens bed­ste an­grebs­ma­ski­ner be­sø­ger Ju­ven­tus Sta­di­um. Ita­li­e­ner­ne vil for­ment­lig gø­re alt for, at Re­al Madrid ik­ke scorer et vi­talt ude­ba­ne­mål, mens Re­al Madrid tid­li­ge­re i den­ne sæ­son har vist, at man ik­ke har det godt på ude­ba­ne mod ul­tra­de­fen­si­ve mod­stan­de­re som ek­sem­pel­vis At­le­ti­co Madrid, hvor man i fi re kam­pe på frem­med græs ik­ke har sco­ret en ene­ste gang. Gå eft er en må­l­løs før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.