2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er ved sid­ste run­de i den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, hvor der bør lig­ge et fi nt spil og ven­te hér. Us­be­ki­ske Na­s­af Qars­hi skal vin­de for at føl­ge Al Ahli SC med vi­de­re til næ­ste run­de - mens alt­så Al Ahli SC al­le­re­de har vun­det grup­pen og så­le­des in­tet har at spil­le for. Der er med an­dre ord stor for­skel i mo­ti­va­tion hos de to hold, og der­til kom­mer, at de sau­di­ske gæ­ster kæm­per en hård kamp med Al Nas­sr om mester­ska­bet. Da der blot mang­ler to run­der i den hjem­li­ge tur­ne­ring, for­ven­tes Al Ahli SC at kom­me med man­ge re­ser­ver i den­ne li­ge­gyl­di­ge ude­kamp.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.