1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ledøje/ Smørum har sat kur­sen imod en hi­sto­risk op­ryk­ning til di­vi­sio­ner­ne. Hol­det er og­så på pa­pi­ret stærkt, og fi k før for­å­ret til­gang af fl ere spil­le­re med so­lid di­vi­sion­ser­fa­ring, så man på DS- ni­veau har et næ­sten kom­plet hold. Ud­over ne­der­la­get i top­bra­get mod Dalum, har man vun­det de øv­ri­ge fi re for­årskam­pe med sam­let 16- 0. Ring­s­ted lig­ner mod­sat en sik­ker nedryk­ker med he­le 10 po­int op til stre­gen, og kom­mer til op­gø­ret med tre ne­der­lag i træk. Den om­vend­te kamp blev 6- 1 til Ledøje/ Smørum, og mon ik­ke de og­så vin­der i aft en.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.