Te­e­na­ge­mødre, tvangs­fj er­nel­ser og børn med køl­ler med i sko­le

BT - - DEBAT -

14- åri­ge An­ge­li­ca har ta­get sit pas i lommen og er sam­men med sin mor pa­rat til at gå un­der jor­den med sin ba­by, men i sid­ste en­de be­sin­der hun sig og afl eve­rer sin søn til ple­je­fa­mi­li­en, bar­nets far­mor og far­far. Til­fl yt­te­ren Ni­co­lai har få­et hær­get sin knal­lert, og dren­ge­ne i by­en er eft er ham. Til sidst bli­ver hans far så des­pe­rat, at han sen­der Ni­co­lai i sko­le med en køl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.