Ja­vel, hr. am­bas­sa­dør

BT - - DEBAT -

Movi­as be­slut­ning er po­li­tisk smags­dom­me­ri. Dansk Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning er i sin go­de ret til at fø­re kampag­ne i ga­de­bil­le­det. En­hver, der er ue­nig, er i de­res li­ge så go­de ret til at pro­teste­re. For det fak­tum, at et­hvert bud­skab må­ske kræn­ker no­gen, er ik­ke ba­re et vil­kår i et frit sam­fund, det er en grund­sten.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.