Udskriv det valg

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen er i fuld gang med at luk­ke fl an­ker, og Thor­ning har travlt med spinka­no­nen i for­sø­get på at is­ce­ne­sæt­te sig som statskvin­de. Så­dan har det væ­ret si­den nytårs­ta­len. Vi træn­ger til at kom­me vi­de­re. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske valg­kampag­ne har slo­ga­net » Det Dan­mark du ken­der « . Men mest be­teg­nen­de for det Dan­mark, vi ken­der li­ge nu, er, at tin­ge­ne står stil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.