’ Al­le var gla­de’

Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen ken­der in­tet til kran­se- kri­sen

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

KA­GE I KRAN­SEN

Det var en stål­sat og urok­ke­lig for­mand for Fri­heds­kam­pens Fred­nings- og Min­de­fond, som BT i går for­søg­te at få til at for­tæl­le om man­da­gens roy­a­le kran­se- kri­se ved min­de­høj­ti­de­lig­he­den i Min­de­lun­den.

( man­dag red.). Der var ik­ke no­get dér. «

Så der bur­de ik­ke ha­ve væ­ret en an­den buket end den, der end­te med at bli­ve ned­lagt?

» Det me­ner jeg slet ik­ke. Det var, som det skul­le væ­re i går. «

Men det er vel en ær­lig sag, hvis man i skyn­din­gen plud­se­lig kom­mer til at mang­le en krans?

» Det ved jeg ik­ke no­get om. Jeg ved ba­re, at Dron­nin­gen lag­de den krans, som hun hav­de få­et ud­pe­get til at gø­re. Og så­dan var det. « Og så er al­le gla­de? » Ja - al­le er gla­de. « Har du i din tid som ce­re­moni­me­ster op­le­vet, hvad man i en til­sva­ren­de si­tu­a­tion kan gø­re, hvis der plud­se­lig mang­ler en krans?

» Det tror jeg ik­ke, at jeg har prø­vet. Slet ik­ke. «

Hvem skul­le ved ar­ran­ge­men­tet i går sør­ge for kran­sen til Dron­nin­gen?

» Alt var, som det skul­le væ­re. Jeg kan ik­ke si­ge an­det. Dron­nin­gen lag­de den krans, som hun hav­de få­et ud­pe­get, og så­dan var det. Og Dron­nin­gen gjor­de det end­da me­get, me­get smukt ved at læg­ge si­ne egen buket blom­ster in­de i mid­ten af kran­sen. Det er alt, hvad du får af mig. Det er alt, hvad jeg kan si­ge om den sag, « slut­ter Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen.

» Alt var, som det skul­le væ­re. Jeg kan ik­ke si­ge an­det, « si­ger Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen, der er for­mand for Fri­heds­kam­pens Fred­nings- og Min­de­fond. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.