’’

BT - - NYHEDER - Ska­de­di­rek­tør Car­sten Vraa- Jensen, Co­dan

Kli­ma- for­an­drin­ger­ne med­fø­rer, at vi i Dan­mark of­te­re op­le­ver vil­de­re vejr. Især storme og sky­brud kan med­fø­re sto­re ud­gif­ter

» Kli­ma­for­an­drin­ger­ne med­fø­rer, at vi i Dan­mark of­te­re op­le­ver vil­de­re vejr. Især storme og sky­brud er vej­r­si­tu­a­tio­ner, som kan med­fø­re sto­re ska­der og ud­gif­ter. Når det kom­mer til storm, så er det of­te ta­get, det går ud over, mens sky­brud med­fø­rer op­sti­gen­de klo­akvand og over­svøm­me­de kæl­dre, « si­ger ska­de­di­rek­tør hos Co­dan Car­sten VraaJen­sen.

Og selv om næ­sten halv­de­len af vej­rska­der­ne hos de dan­ske bo­li­ge­je­re sid­ste år var ska­der på ta­get, så ram­te ska­der i kæl­de­ren cir­ka en sjet­te­del af hus­stan­de­ne, hvil­ket skyld­tes over­svøm­mel­ser.

VEJ­RSKA­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.