1.500 kro­ner for din gam­le bil

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­ne skal læ­re at skil­le sig kor­rekt af med de­res udtjen­te bil ved at afl eve­re den til en mil­jø­god­kendt au­toop­hug­ger og ik­ke smi­de den i na­tu­ren. » Det skal vi ha­ve sat en stop­per for, for det er skidt for mil­jø­et. Vi har en god ord­ning, hvor bil­e­je­re kan afl eve­re udtjen­te kø­re­tø­jer på en mil­jø­mæs­sig for­svar­lig må­de og gå der­fra med 1.500 kro­ner i hån­den, og det skal vi ha­ve gjort bil­e­jer­ne op­mærk­som på, « si­ger Kir­sten Bros­bøl ( S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.